Consumatorul are obligatia sa intretina instalatia de gaze

 • controlul eventualelor scăpări de gaze;
 • supravegherea, întreţinerea curentă, vopsirea părţilor supraterane;
 • verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 2 ani;
 • revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 10 ani.

In cazul cand consumatorul solicita o verificare tehnica (la 2 ani) sau o revizie tehnica ( la 10 ani), fie ca a fost instintat de operatorul SD, fie ca a realizat ca este necesara aceasta verificare/revizie, trebuie sa fie pregatit cu:

 • Proiectul tehnic al instalatiei de gaze (in cazul in care nu-l are, completeaza Cererea de eliberare acte si noi o depunem la operatorul SD. In urma acestei cereri, consumatorul va primii in termen de 30 zile prin posta, actele solicitate;
 • Verificarea tehnica presupune si controlarea intregii instalatii, de la regulatorul de gaze, pana la consumatori. Aceasta presupune accesul instalatorului autorizat in vederea verificarii instalatiei;
 • O factura de gaze (acolo sunt trecute codul de abonat, numele abonatului, etc.);

Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare  constă in efectuarea următoarelor operaţiuni:

 • verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente;
 • verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi;
 • verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii;
 • verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă;
 • demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;
 •  verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare;
 • verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente;
 • verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării, prezentate de consumator, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse;
 • verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare.

Se efectuează şi verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare comune, care deservesc mai mulţi consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.

Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare constă în:

 • efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la verificarea tehnică periodică, revizia din anul respectiv înlocuind verificarea;
 • efectuarea probei de rezistenţă la presiune, numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi / sau modificări;
 • efectuarea probei de etanşeitate la presiune, a întregii instalaţii.

Se efectuează şi revizia tehnică periodică conform alin.(1) a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.

Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie şi în următoarele situaţii:

 • după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă timp care depăşeşte 6 luni;
 • după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare gaze naturale.
Verificare gaze la 2 ani Persoana fizica
150 Lei
Verificare gaze la 2 aniPersoana juridica
250 Lei
Revizie gaze la 10 aniPersoana fizica
250 Lei
Revizie gaze la 10 aniPersoana juridica
500 Lei