Etapele bransamentului de gaz

Completarea unei cereri de acces la sistemul de distribuţie al gazelor naturale.

Acte necesare:

 • Copie CI (buletin) al persoanei/lor din actul de proprietate
 • Copie act proprietate teren-casa legalizat la notar
 • Copie autorizatie construire legalizata la notar (pentru constructiile noi)
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (pentru constructiile noi)
 • Fisa corpului de proprietate (pentru constructiile noi)
 • Declaratie notariala ca se despagubesc investitorii initiali ai conductei, legalizata la notar
 • Declaratie notariala ca terenul si imobilul nu fac obiectul nici-unui litigiu, legalizata la notar
 • Planuri cu retele edilitare 1:500; 1:2000 (cu stampile originale)
 • Cerere acord acces

Stabilirea soluţiei tehnice de racordare

În baza cererii dumneavoastră un reprezentant Distrigaz Sud Reţele va vizita lucrarea la adresa solicitata de dumneavoastra si va stabilii:

 • soluţia tehnică optimă de racordare;
 • valoarea estimativă a lucrării şi actele necesare.

Racordarea branşamentului în conducta existentă pe strada

În maxim 30 de zile veti primii prin posta:

 • cererea de racordare
 • schiţa cu soluţia tehnică de alimentare

In baza acceptului dumneavoastra, ce consta in semnarea propunerii comerciale si a schitei cu solutia de alimentare si in expedierea acestora catre societatea Distrigaz, prin posta, va va transmite:

 • contract racordare( în 2 exemplare)
 • nota de plată( tarif racordare)

Veti transmite la Distrigaz Sud Retele:

 • contractul de racordare semnat
 • dovada plăţii

Lucrările de execuţie a branşamentului sunt realizate de către societatea Distrigaz sau de către o societate parteneră după obţinerea Autorizatiei de construire pentru branşament (ce presupune obtinerea unui certificat de urbanism si a altor avize), emisă de Primarie.
Punerea în funcţiune a bransamentului de gaze